bus auto fiets
Menu

Polityka prywatności

Novaform Polska respektuje prywatność wszystkich klientów i użytkowników tej strony internetowej. Dokładamy starań, by udzielane nam informacje osobiste traktowane były w sposób poufny. Należy pamiętać, że KlokHolding nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności innych stron internetowych, do których przekierowują odnośniki zamieszczone na tej stronie internetowej.

Prawa autorskie

Materiały i usługi zamieszczone na tej stronie internetowej chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami własności intelektualnej. Każde nieautoryzowane użycie materiałów lub usług może zostać uznane za naruszenie tych praw.

Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych w tym dokumencie, żadna część informacji lub dokumentów zamieszczonych na tej stronie internetowej nie może być w żaden sposób powielana bez uprzedniej pisemnej zgody Novaform Polska Sp. z o.o..

E-mail

Wszystkie wiadomości e-mail (wraz z załącznikami) od Novaform Polska Sp. z o.o. oraz przedsiębiorstw powiązanych sporządzane są z najwyższą starannością. Novaform Polska Sp. z o.o. nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualną nieprawidłowość lub niekompletność udzielonych informacji, a treść wiadomości e-mail (wraz z załącznikami) nie stanowi podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw.

 

Treść wiadomości (wraz z załącznikami) może zawierać informacje poufne i przeznaczona jest wyłącznie do adresata wiadomości. Jeżeli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, Novaform Polska Sp. z o.o. uprzejmie prosi o jej usunięcie i nieotwieranie ewentualnych załączników i informuje o zakazie wykorzystania, powielania lub rozpowszechniania treści wiadomości (wraz z załącznikami).

Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie, proste pliki tekstowe gromadzone przez komputer użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej. Pliki cookie stosowane są niemal na wszystkich stronach internetowych. Mają one duże znaczenie dla świadczenia usług internetowych. Novaform Polska pragnie jak najlepiej poinformować swoich użytkowników o plikach cookie wykorzystywanych na tej stronie.

Istnieją trzy rodzaje plików cookie, tzw. pliki usługodawcy i pliki stron trzecich. Pliki usługodawcy zamieszczane są przez samego autora strony internetowej. KlokHolding wykorzystuje na swojej stronie wyłącznie pliki usługodawcy, tj.:

 • Pliki funkcjonalne (pliki usługodawcy)
  Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej. Zapamiętują one preferencje użytkownika (np. dotyczące języka) oraz jego wcześniejsze wizyty na stronie.

 • Pliki analityczne (pliki usługodawcy)
  Te pliki cookie umożliwiają nam prowadzenie statystyk strony internetowej. Chodzi o takie dane jak liczba użytkowników, czas pobytu na stronie czy wykorzystywane przeglądarki.
 • Pliki śledzące (pliki strony trzeciej)
  Pliki śledzące umieszczane są przez strony trzecie i analizują indywidualne zachowania w sieci oraz sporządzają profile użytkowników. Na ich podstawie możemy doskonalić nasze usługi.

 

Oczywiście istnieje możliwość zablokowania plików cookie lub niewyrażenia zgody na ich stosowanie. Sposób, w jaki można to zrobić, zależy od stosowanej przeglądarki. Nie chcesz, by gromadzone były pliki cookie? Możesz wyłączyć tę funkcję w swojej przeglądarce.

Uwaga: Wyłączenie lub zablokowanie plików cookie przez przeglądarkę może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych usług lub elementów strony.

WYKORZYSTYWANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

Zapisywanie danych użytkowania

Zapisując się na naszej stronie internetowej na subskrypcję newslettera, pobierając dokument bądź wypełniając formularz lub ankietę, użytkownik proszony jest o podanie swoich danych osobowych. Dane te są wykorzystywane w celu realizacji usługi. Są one zapisywane na zabezpieczonych serwerach KlokHolding lub strony trzeciej celem nawiązania dalszego kontaktu. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy informacji do celów innych niż wyszczególnione w niniejszej polityce prywatności, chyba że uzyskamy uprzednią zgodę użytkownika.

 

Komunikacja

Zdarza się, że zachowujemy wiadomości e-mail i inne wiadomości wysyłane do nas przez użytkowników. Niekiedy użytkownik proszony jest o przekazanie danych osobowych istotnych w danej sytuacji. Umożliwia to przetwarzanie pytań i odpowiedzi na wnioski. Wszelkie broszury, biuletyny e-mailowe i inne informacje handlowe przesyłane są do użytkownika wyłącznie za jego uprzednią zgodą.

 

Edycja danych lub wypisanie się z biuletynu lub innych form komunikacji

W celu edycji danych lub wypisania się z naszej bazy danych prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują się poniżej. Pod każdą wiadomością e-mail znajduje się możliwość edytowania danych lub wypisania się z biuletynu. Po wypisaniu się użytkownik nie będzie już otrzymywał od nas wiadomości.

 

Przetwarzanie danych osobowych przez Novaform Polska

Ochrona danych osobowych jest dla Novaform Polska bardzo ważna. Novaform Polska szanuje prywatność użytkowników i dokłada starań, aby wszelkie informacje osobiste udostępniane przez użytkowników (przez stronę internetową, e-mail lub w inny sposób) były traktowane w sposób poufny i zgodnie z przepisami holenderskiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz unijnego rozporządzenia w sprawie prywatności.

 

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika

Dane osobowe to dane umożliwiające identyfikację tożsamości użytkownika. W chwili rejestracji na naszej stronie internetowej lub kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,

Opcjonalnie

 • data urodzenia,
 • miejsce urodzenia,
 • adres i dane miejsca zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • płeć,
 • numer projektu budowlanego,
 • data odbioru,
 • preferowana data realizacji.

 

Wymienione dane osobowe przetwarzane są przez Novaform Polska w następujących celach:

 • rozpatrzenie wniosku o informację, wezwania do usunięcia uchybienia, zgłoszenia uchybienia lub aplikacji,
 • skontaktowanie się z użytkownikiem w celu odpowiedzi na zadane pytania,
 • udzielenie informacji o usługach i ofertach Novaform Polska i przedsiębiorstw
  powiązanych,
 • wysyłka elektronicznego magazynu rozprowadzanego drogą e-mailową,
 • ulepszanie strony internetowej i jakości usług Novaform Polska,
 • przekazywanie danych do innych państw EOG w celach wymienionych powyżej,
 • prowadzenie badań rynkowych na potrzeby Novaform Polska i przedsiębiorstw powiązanych. 

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w inny sposób możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu jego jednoznacznej zgody.


Poufność

Wszyscy nasi pracownicy podpisali deklarację zachowania poufności. Oznacza to, że traktują oni w sposób poufny dane powierzane nam przez użytkowników. Wyłącznie autoryzowany personel może przetwarzać dane użytkownika w uzasadnionych przypadkach.

 

Przekazywanie danych stronom trzecim

Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że wymiana danych jest niezbędna do  spełnienia życzenia użytkownika. Ponieważ przetwarzamy dane osobowe użytkowników z dużą ostrożnością, strony zewnętrzne, które mają dostęp do danych osobowych, posiadają zawartą z nami prawnie wiążącą umowę o przetwarzaniu danych (umowa zawierana między stroną odpowiedzialną a stroną przetwarzającą, określająca warunki przetwarzania danych osobowych przez tę drugą).

 

Angażowane strony pomocnicze

Zdarza się, że do wykonania określonych działań przetwarzania angażujemy strony trzecie (np. do przeprowadzenia analiz statystycznych lub obsługi wiadomości e-mail). W takich sytuacjach dokonujemy z tymi stronami uzgodnień dotyczących użytkowania, zabezpieczenia danych i ich poufności. Oznacza to, że strony trzecie nie mają prawa wykorzystywać danych użytkownika do własnych celów.

 

Wydanie danych na podstawie zobowiązań prawnych

W pewnych okolicznościach posiadamy prawny obowiązek wydania danych użytkownika organom publicznym (np. policji, organom sądowniczym, organowi podatkowemu itp.). Dane użytkownika udostępniane są wyłącznie w przypadku zaistnienia prawnego zobowiązania. Nie zawsze mamy prawo powiadomić użytkownika o takim udostępnieniu.

 

Adres IP

W ramach wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej rejestrowany jest adres IP jego komputera. Adres IP umożliwia ewentualną identyfikację użytkowników oferty internetowej. Novaform Polska nie wykorzystuje jednak adresów IP do tego celu.

 

Zabezpieczenia naszej strony internetowej

Ponieważ przykładamy dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników, większość naszych stron posiada certyfikat bezpieczeństwa HTTPS. Certyfikat ten zapewnia, że dane użytkownika przesyłane są do naszych serwerów lub systemów w sposób bezpieczny i zaszyfrowany i nie mogą zostać przejęte przez strony trzecie.  

Protokół HTTP:// jest niebezpieczny i narażony na ataki szpiegowskie, które wskutek pozyskania istotnych danych, takich jak dane kart kredytowych i dane logowania, mogą umożliwić osobom niepożądanym dostęp do kont internetowych i danych wrażliwych. Przy wykorzystaniu protokołu HTTPS podczas przesyłu przez przeglądarkę zapewnione jest szyfrowanie i ochrona takich danych.

 

Analizy statystyczne Google Analytics

W celu optymalizacji naszej oferty internetowej ta strona korzysta z Google Analytics, serwisu analizy ruchu w sieci oferowanego przez Google Inc. („Google”). Google przetwarza adres IP użytkownika i dane dotyczące jego ruchu na stronie. Informacje te generowane są przy pomocy plików cookie przechowywanych na komputerze użytkownika i następnie przesyłanych do komputerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywanych.

Google używa tych informacji w celu przeanalizowania, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie dla właścicieli strony takich jak Novaform Polska i oferowania innych usług związanych z działaniem strony i użytkowaniem Internetu. Google może udostępniać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest do tego ustawowo zobowiązany lub o ile te osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z innymi danymi, którymi dysponuje.

 

Pytania i prawo do wglądu i korekty

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Novaform Polska lub chęci wglądu do danych bądź ich zmiany należy skontaktować się z Novaform Polska za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie.

 

Zmiany

Polityka prywatności może zostać zmodyfikowana. Ewentualne zmiany zostaną opublikowane na tej stronie internetowej. Novaform Polska Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe użytkownika do nowych celów, które nie zostały wymienione w niniejszej polityce prywatności. W takim przypadku skontaktujemy się z użytkownikiem przed wykorzystaniem jego danych do nowych celów, aby poinformować go o zmianach naszego regulaminu ochrony danych osobowych oraz umożliwić odmowę uczestnictwa.

 

Pytania i opinie

Regularnie kontrolujemy, czy warunki niniejszej polityki prywatności są spełnione. W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt przy użyciu poniższych danych:

Novaform Polska Sp. z o.o.

ul. Mielżyńskiego 14
61-725 Poznań

www.novaformpolska.pl
[email protected]

Zamknij i wprowadź inną właściwość.
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Wskazówka:
Możesz dodać
kilka mieszkań

Aktualizacja

Sprawdź ofertę specjalną

Sprawdź ofertę specjalną

Poznaj ofertę specjalną na zakup mieszkania w ramach Osiedla Koninko.

Zobacz ofertę